Kalinowski, S. (2018) „Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 93–112. doi: 10.53098/wir032018/04.