Poczta, W. i Sadowski, A. (2018) „Bezpieczeństwo żywnościowe i oddziaływanie środowiskowe rolnictwa w europejskich krajach transformacji ustrojowej”, Wieś i Rolnictwo, (2 (179), s. 133–150. doi: 10.53098/wir022018/07.