S. Howe, K. (2018) „Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii”, Wieś i Rolnictwo, (2 (179), s. 85–112. doi: 10.53098/wir022018/05.