Świtek, S. (2017) „Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (177), s. 115–138. doi: 10.53098/wir042017/07.