Halamska, M., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2017) „Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania”, Wieś i Rolnictwo, (3 (176), s. 147–153. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/671 (Udostępniono: 3 październik 2022).