Bańkowska, K. i Gradziuk, P. (2017) „Energetyka odnawialna – implikacje dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (176), s. 121–146. doi: 10.53098/wir032017/06.