Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2017) „Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska)”, Wieś i Rolnictwo, (3 (176), s. 97–120. doi: 10.53098/wir032017/05.