Freshwater, D. (2017) „Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (176), s. 11–33. doi: 10.53098/wir032017/01.