Głodowska, M. i Gałązka, A. (2017) „Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (175), s. 147–165. doi: 10.53098/wir022017/07.