Czykier-Wierzba, D. (2008) „Recenzja książki Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej – ujęcie makro- i mikroekonomiczne pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 183–189. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/11.