Luzar-Błaż, K., Grodzińska-Jurczak, M. i Cent, J. (2017) „Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (175), s. 49–67. doi: 10.53098/wir022017/03.