Flis, M. i Rataj, B. (2017) „Szkody łowieckie – nowe podejście do problemu”, Wieś i Rolnictwo, (1 (174), s. 149–161. doi: 10.53098/wir012017/07.