Kozera, A. (2017) „Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego”, Wieś i Rolnictwo, (1 (174), s. 75–97. doi: 10.53098/wir012017/04.