Pastusiak, R. (2017) „Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (174), s. 49–74. doi: 10.53098/wir012017/03.