Dzun, W. (2017) „Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE”, Wieś i Rolnictwo, (1 (174), s. 23-48. doi: 10.7366/wir012017/02.