Bański, J. (2017) „Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (174), s. 7–22. doi: 10.53098/wir012017/01.