Wieruszewska, M. (2016) „Rural Landscape as a Value of Cultural Heritage [Krajobraz wiejski jako wartość dziedzictwa kulturowego]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 179–194. doi: 10.53098/wir042016/10.