Śpiewak, R. (2016) „The Social Process of Defining Quality Food, Based on the Opinions of Polish Consumer Cooperative Members [Społeczny proces definiowania wysokiej jakości żywności w świetle opinii członków polskich kooperatyw spożywczych]”, Wieś i Rolnictwo, (4 (173), s. 123–139. doi: 10.53098/wir042016/07.