Szafraniec, K. i Szymborski, P. (2016) „Transition from Education to Employment: A Specific Character of Rural Youth of the Selected Post-communist Countries [Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych krajów postkomunistycznych]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 101–121. doi: 10.53098/wir042016/06.