Krupin, V. (2016) „Restructuring of the Rural Economy in Ukraine: Undergoing Processes and New Directions [Restrukturyzacja gospodarki wiejskiej Ukrainy: zachodzące procesy i nowe kierunki]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 65–79. doi: 10.53098/wir042016/04.