Kłodziński, M. i Zarębski, P. (2016) „Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 49–64. doi: 10.53098/wir042016/03.