Stanny, M., Rosner, A. i Kozdroń, E. (2016) „Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland [Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 29–47. doi: 10.53098/wir042016/02.