Zawalińska, K., Ciechomska, A. i Jendrzejewski, B. (2016) „Challenges for Modelling CAP 2014–2020 within CGE Model Framework [Wyzwania w odwzorowaniu Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w modelach równowagi ogólnej]”, Wieś i Rolnictwo, (4 (173), s. 9–28. doi: 10.53098/wir042016/01.