Zajda, K. (2016) „Uwarunkowania uczestnictwa młodzieży wiejskiej w procesie innowacji społecznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (172), s. 111–127. doi: 10.53098/wir032016/05.