Guzal-Dec, D. i Zwolińska-Ligaj, M. (2016) „Natura 2000 w województwie lubelskim – bariera czy wykorzystana szansa rozwoju samorządów gminnych?”, Wieś i Rolnictwo, (3 (172), s. 87–109. doi: 10.7366/wir032016/04.