Dudzińska, A., Szpakowska, B. i Szumigała, P. (2016) „Zbiorniki i cieki wodne w krajobrazie rolniczym”, Wieś i Rolnictwo, (2 (171), s. 199–210. doi: 10.53098/wir022016/09.