Sawicka, Z. i Fogel, P. (2016) „Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 165–185. doi: 10.53098/wir012016/09.