Błąd, M. (2008) „Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych – istota, zakres i uwarunkowania”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 104–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/61 (Udostępniono: 26 listopad 2022).