Klepacki, B. (2016) „Wkład Profesora Jerzego Wilkina w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 7–9. doi: 10.53098/wir012016/01.