Kropsz, I. i Kutkowska, B. (2008) „Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 88–103. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/05.