Cent, J. (2015) „Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju wsi – aktualne wyzwania i konflikty”, Wieś i Rolnictwo, (3 (168), s. 91–106. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/584 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).