Zarębski, P. (2015) „Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw”, Wieś i Rolnictwo, (3 (168), s. 63–77. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/582 (Udostępniono: 21 luty 2024).