Kołodziejczak, M. (2015) „Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo, (2 (167), s. 169–192. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/575 (Udostępniono: 28 listopad 2023).