Kamińska, W. (2015) „Dostępność instytucji otoczenia biznesu na obszarach wiejskich w Polsce – zróżnicowanie przestrzenne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 151–167. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/574 (Udostępniono: 28 maj 2024).