Heffner, K. (2015) „Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (167), s. 83–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/570 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).