Karnafel-Wyka, E. (2015) „Mobilność zawodowa kobiet wiejskich: inicjatywy i działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 177–184. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/564 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).