Domaradzka, A. (2015) „Recenzja książki Ilony Matysiak Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 163–166. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/561 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).