Rodak, O. i Szawiel, J. (2015) „«Kultura jest Babą». Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 157–162. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/560 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).