Sireni, M. (2015) „Rural motherhood and childcare. An analysis of Finnish practices and contrasting expectations (Macierzyństwo i opieka nad dziećmi na terenach wiejskich w Finlandii. Analiza praktyki i oczekiwań społecznych)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.2 (166.2), s. 143–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/559 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).