Biejat, M. i Wójcikowska, K. (2015) „O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 97–109. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/556 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).