Kamiński, R. (2015) „Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.1 (166.1), s. 167–186. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/546 (Udostępniono: 28 maj 2024).