Nowak, P. i Gorlach, K. (2015) „Rolnicy i spółdzielczość w Polsce: stary czy nowy ruch społeczny?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.1 (166.1), s. 131–154. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/544 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).