Maurel, M.-C. (2015) „From disappearance to recovery: family farming in Central Europe Questioning the path dependency hypothesis (Od zaniku do odrodzenia: rolnictwo rodzinne w Europie Centralnej Kwestionując hipotezę zależności od ścieżki rozwoju)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.1 (166.1), s. 79–105. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/542 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).