Poczta, W. (2015) „Strukturalna i ekonomiczna różnorodność a możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych w UE”, Wieś i Rolnictwo, (1.1 (166.1), s. 59–77. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/541 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).