Sourisseau, J.-M. (2015) „Znaczenie rolnictwa rodzinnego w procesach rozwoju. Wnioski i rekomendacje”, Wieś i Rolnictwo, (1.1 (166.1), s. 23–44. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/539 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).