Wieruszewska, M. (2014) „Recenzja książki «Być regionalistą. inspiracje, autodefinicje, perspektywy»”, Wieś i Rolnictwo, (4 (165), s. 197–200. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/534 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).