Wieruszewska, M. (2014) „Recenzja książki «Być regionalistą. inspiracje, autodefinicje, perspektywy»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 197–200. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/534 (Udostępniono: 30 maj 2024).