Adamowicz, M. (2014) „Wnioski z konferencji naukowej «Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 187–196. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/533 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).