Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego”, Wieś i Rolnictwo, (4 (165), s. 145–158. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/530 (Udostępniono: 1 październik 2023).