Baer-Nawrocka, A. i Suchoń, A. (2014) „Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 115–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/528 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).