An Ha, N. (2014) „Vietnam labor market in the context of international integration (Wietnamski rynek pracy w kontekście integracji międzynarodowej)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 83–97. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/526 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).